กรณี


ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเซียะเหมิน


 

เริ่มก่อสร้าง: สิงหาคม 2555

สร้างเสร็จ: กันยายน 2012

จำนวนหลอดไฟ: เครื่องซักผ้าฝาผนัง - 11000, แหล่งกำเนิดแสงจุด - 1200, หลอดดิจิตอล - 3500, โคมไฟส่องสว่าง - 600

โหมดควบคุม: โหมดควบคุมหลอดดิจิตอลสว่างตามปกติ