กรณี


โรงแรมฮิลตัน Huanpeng Wuzhen


 

เริ่มก่อสร้าง: ธันวาคม 2020

สร้างเสร็จ: มกราคม 2021

จำนวนหลอดไฟ: เครื่องซักผ้าฝาผนัง - 11000, แหล่งกำเนิดแสงจุด - 1200, หลอดดิจิตอล - 3500, โคมไฟส่องสว่าง - 600

โหมดควบคุม: โหมดควบคุมหลอดดิจิตอลสว่างตามปกติ