กรณี


Ningbo Zhejiang ธนาคารพาณิชย์


 

Ningbo Zhejiang Bank เริ่มต้น: พฤษภาคม 2018

เสร็จสิ้น: กรกฎาคม 2018

จำนวนโคมไฟ: โคมไฟฝัง, หลอดดิจิตอล

โหมดควบคุม: โหมดควบคุมหลอดดิจิตอล DMX512