กรณี


Ningbo Beilun Yintai เมือง


 

เริ่มก่อสร้าง: กันยายน 2019

เสร็จสิ้น: พฤศจิกายน 2019

จำนวนโคมไฟ: โคมไฟฝัง, หลอดดิจิตอล

โหมดควบคุม: โหมดควบคุมหลอดดิจิตอล DMX512