ข่าว


การวิจัยและออกแบบตามหลักฐานด้านสิ่งแวดล้อมของแสงเพื่อสุขภาพที่อยู่อาศัย

แสงมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสุขภาพการมองเห็นของมนุษย์จังหวะทางชีวภาพความรู้ความเข้าใจทางอารมณ์การเผาผลาญและภูมิคุ้มกันผ่านการกระทำทางชีวภาพที่มองเห็นและไม่ใช่ภาพ เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญต่อสุขภาพที่อยู่อาศัยซึ่งมุ่งเน้นร่วมกันในสาขาแนวหน้าของสถาปัตยกรรมเลนส์วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่น ๆ บทความวิเคราะห์บทบาทการรักษาของแสงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของมนุษย์อธิบายคุณค่าและความจำเป็นของการวิจัยตามหลักฐานและการออกแบบในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพดีของที่อยู่อาศัย

2023-05-15

15

2023

/

05

< 1 >