Search
Search
Submit
Cancel
GT-Lite
資訊分類
>
>
GT Lite เป็นผู้ผลิตชั้นนำของผลิตภัณฑ์แสงสว่างที่มีคุณภาพสูง

GT Lite เป็นผู้ผลิตชั้นนำของผลิตภัณฑ์แสงสว่างที่มีคุณภาพสูง

2020-02-20 16:45

ทั้งนี้บริษัทจิงฮุยออพโต อิเล็กทรอนิกส์ก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีชื่อว่า GT-Lite US ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 มาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาสิป ยี่สิปปีมาแล้ว จากที่บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและให้ความสำคัญกับการผลักดันตลาดในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก ทำให้ปัจจุบันบริษัทที่สหรัฐอเมริกามีทีมงานที่มืออาชีพ เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และมีคุณภาพมากกว่าสิบสิบกว่าคน และมีคลังบรรจุสินค้ามากกว่า10,000ตารางเมตร ส่งออกจำหน่ายทั้งร้านค้าขนาดเล็ก ขนาดกลางและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป อาทิเช่น Menards, The Home Depot , Costco, Harbor Freight และห้างชั้นนำชื่อดังอื่นๆเป็นต้น

GT-Lite

Copyright © 2020 NINGBO JINGHUI OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD.  All rights reserved.   浙ICP备20000689号  Powered by www.300.cn